Strona główna O Autorze Aktualności Nauka Galeria Pastele Wydawnictwa

Wystawy 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Podczas uroczystości, która odbyła się 11 marca 2014 r. w Auli Kryształowej SGGW, pracownikom uczelni zostały wręczone odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki otrzymało czterech pracowników SGGW. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został uhonorowany prof. Tomasz Motyl, prodziekan ds. nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW wWarszawie i kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych SGGW. 

#   #   #

Medal Św. Huberta

Pszczyna Pszczyna

Profesor Tomasz Motyl został uhonorowany Medalem Świętego Huberta wręczonym 13 czerwca 2008 w czasie uroczystości otwarcia I Kongresu Kultury Łowieckiej na Zamku w Pszczynie.

#   #   #

Szapt ciągnącej słonki

Szept ciągnącej słonki Szept ciągnącej słonki

Ekspozycja „Szept ciągnącej słonki” w Dworku Myśliwskim w Ciechanowcu w czasie obchodów Święta Lasu organizowanych przez Nadleśnictwo Rudka i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

#   #   #

Hubertus EXPO 2008

Ekspozycja Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ „Szept ciągnącej słonki”. Większość eksponatów pochodziła z kolekcji profesora Tomasza Motyla.

#   #   #

Zasłużony dla Łowiectwa Warszawskiego

W dniu 16 kwietnia 2008 r. profesor Tomasz Motyl został odznaczony „Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa Warszawskiego” w dowód uznania za działalność jako przewodniczącego Komisji Hodowlanej Warszawskiej Okręgowej Rady Łowieckiej.

#   #   #

II Konferencja - Nauka Łowiectwu: Drapieżnictwo na zwierzynie drobnej

 Logo Nauka Łowiectwu

12 kwietnia 2008 roku odbyła się II Konferencja z cyklu „Nauka Łowiectwu” zatytułowana „Drapieżnictwo na zwierzynie drobnej”, zorganizowana z inicjatywy Komisji Hodowlanej Warszawskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie oraz Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.  Konferencję prowadził prof. dr hab. Tomasz Motyl – przewodniczący Komisji Hodowlanej Warszawskiej Okręgowej Rady Łowickiej.

#   #   #

Osobowość Roku Galerii Elite Expeditions

Profesor Tomasz Motyl został uhonorowany doroczną nagrodą „Złotej Pisanki” przyznaną mu przez Galerię Elite Expeditions dla osobowości roku 2007 za działalność na rzecz restytucji zwierzyny drobnej. Uroczystość wręczenia pisanki odbyła się w Niedzielę Palmową 16 marca 2008 r. w Galerii Elite Expeditions z udziałem licznych gości. Organizatorem tej pięknej, odbywającej się co roku uroczystości jest Pani Iza Malec – właścicielka Galerii.

mail@tomaszmotyl.pl