Strona główna O Autorze Aktualności Nauka Galeria Pastele Wydawnictwa

Wystawy 

Profesor zwyczajny dr hab. Tomasz Motyl

Jest kierownikiem Katedry Nauk Fizjologicznych i prodziekanem ds. nauki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Jest członkiem Senatu SGGW, Senackiej Komisji Nauki, Senackiej Komisji Dyscyplinarnej, Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, Międzywydziałowego Zespołu Eksperckiego ds. Rozwoju Biologii Molekularnej i Biotechnologii PAN oraz Rady Narodowego Centrum Nauki. Reprezentował Polskę w Management Committee akcji COST 825 „Biology of mammary gland” i COST B20 „Mammary gland development, function and cancer”. W pracy badawczej specjalizuje się w fizjologii zwierząt, cytofizjologii i funkcjonalnej genomice. Najczęściej cytowanymi są jego prace dotyczące molekularnych mechanizmów apoptozy i autofagii. Jest również pionierem transkryptomiki weterynaryjnej w Polsce. Prowadzi badania dotyczące gnomicznych uwarunkowań wzrostu i rozwoju organizmów zwierzęcych oraz onkogenomiki. Jest wieloletnim kierownikiem stacjonarnych studiów doktoranckich. Dotychczas wypromował 20 doktorów.
Poza pracą zawodową Profesor Tomasz Motyl aktywnie działa w zakresie restytucji zwierząt dziko żyjących w Polsce. Jego hobby to malowanie pastelami. Prace swoje prezentował na kilku wystawach oraz wykorzystywał jako ilustracje do książek beletrystycznych swojego autorstwa. 

Tomasz Motyl

mail@tomaszmotyl.pl