Strona główna O Autorze Aktualności Nauka Galeria Pastele Wydawnictwa

Wystawy 

Wspomnienia zawarte w niniejszym opracowaniu napisałem z myślą o kolegach myśliwych oraz wszystkich, dla których ważne jest obcowanie z rodzimą przyrodą i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Zamieściłem tu moje odczucia i refleksje na temat polowań oraz motywację tej pasji w klasycznej jej formie, czyli polowań dla przeżyć emocjonalnych i zdobywania trofeów. Książka ta jest również wspomnieniem o ludziach, których spotkałem na myśliwskich ścieżkach i którym zawdzięczam realizację mojej pasji...

Autor

zobacz więcej 

...Z niepokojem przedstawiam swoje szkice pastelowe, gdyż ukazując je odsłaniam tajemnice mojej duszy. Zachęcił mnie do tego trochę niepewnego dla mnie kroku Pan Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, który uznał, iż wystawa moich szkiców pastelowych może być jednym z punktów obchodów 80-lecia Wydziału, obrazująca inną aktywność pracownika niż tradycyjna działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna. Jestem za to bardzo wdzięczny, lecz wciąż pozostaje niepewność jak moje impresje zostaną przyjęte...


Autor

zobacz więcej

Ze strzelbą i z kredką 

Książka, którą Państwo otworzyliście jest zbiorem wspomnień i przygód myśliwskich przeżytych osobiście przeze mnie, a także tych opowiedzianych przy ciepłym blasku kominka przez przyjaciół i kolegów myśliwych. Zdecydowałem się napisać ją za namową rodziny i przyjaciół oraz czytelników moich poprzednich wspomnień zawartych w „Szepcie ciągnącej słonki”. Wybrałem ciekawsze wydarzenia z życia myśliwego, również te wzbudzające głębsze refleksje na temat pasji łowieckiej i związku człowieka z przyrodą oraz emocji kierujących naszym postępowaniem...

Autor 

zobacz więcej

Niniejszy album-pamiętnik to zbiór pastelowych szkiców, przedstawiających przemijanie czasu w przyrodzie poprzez następujące po sobie pory roku. Ich opisy odzwierciedlają moje refleksje i odczucia w chwili powstawania. Utrwalone w słowach stały się treścią opracowania. Pomimo przedstawionej chronologii obrazów przyrody, powstały one w różnych latach. Nie przeszkodziło to jednak w ich zintegrowaniu oraz przedstawieniu w sekwencji jednorocznej.

Tematyka pasteli nierozerwalnie związana jest z pięknem polskiej przyrody: pejzaży, naturalnego środowiska zwierząt, a także portretów roślin i zwierząt...

Autor 

zobacz więcej

Patselowe barwy przyrody
mail@tomaszmotyl.pl