Strona główna O Autorze Aktualności Nauka Galeria Pastele Wydawnictwa

Wystawy 

Pastelowe barwy przyrody

Niniejszy  album-pamiętnik to zbiór pastelowych szkiców, przedstawiających przemijanie czasu w przyrodzie poprzez następujące po sobie pory roku. Ich opisy odzwierciedlają moje refleksje i odczucia w chwili powstawania. Utrwalone w słowach stały się treścią opracowania. Pomimo przedstawionej chronologii obrazów przyrody, powstały one w różnych latach. Nie przeszkodziło to jednak w ich zintegrowaniu oraz przedstawieniu w sekwencji jednorocznej.

Tematyka pasteli nierozerwalnie związana jest z pięknem polskiej przyrody: pejzaży, naturalnego środowiska zwierząt, a także portretów roślin i zwierząt.

Uwiecznione w pastelowych szkicach wrażenia są próbą powstrzymania choć na chwilę nieubłaganie przemijającego czasu i odzwierciedleniem jedności człowieka z przyrodą. Podziwiam uroki rodzinnego Mazowsza, drogi wysadzane wierzbami i nadwiślańskie łąki przystrojone złocistymi kępami kaczeńców, wczesnowiosenny las z kobiercem zawilców i szeptem ciągnącej słonki. Zachwycają mnie nadmorskie plaże inkrustowane bursztynami i pełen grzybów barwny, jesienny las z odgłosami  rykowiska.

Urzeka mnie zimowa cisza otulonego śniegiem lasu. Dzięki wrażeniom płynącym ze świata przyrody wzbogacam się duchowo i czuję się szczęśliwszy.

 Tomasz Motyl  


mail@tomaszmotyl.pl